Участники проекта

Кураторы квадратов, авторы отчетов, опубликованных в Трудах программы

 В.П. Авдеев, А.С. Алимова, А.Д. Бакумова, Ю.Ю. Блохин, А.Ю. Буйволов, О.И. Бурцева, Е.М. Валяева, А.Е. Варламов, Г.М. Виноградов, В.А. Вишневский, О.В. Волцит, П.М. Волцит, А.С. Гавриков, М.С. Гаврикова, И.В. Ганицкий, В.И. Гришин, Х. Гроот Куркамп, М.М. Деев, Д.В. Дмитриев, С.Л. Елисеев, Г.С. Ерёмкин, В.А. Зубакин, А.П. Иванов, Н.Г. Кадетов, А.А. Кадетова, М.В. Калякин, Н.М. Калякина, Ю.Н. Касаткина, К.И. Ковалев, В.В. Конторщиков, В.А. Копотий, Н.В. Кудрявцев, И.В. Кузиков, Д.Ж. Куленов, Л.Р. Куленова, Г.М. Куманин, Г.А. Куранова, И.А. Липилина, Л.М. Ломоносова, К.А. Любимова, Л.А. Мадрид Хименес, Е.Д. Миловидова, М.Л. Милютина, А.А. Морковин, А.Е. Никифиров, Д.М. Очагов, И.М. Панфилова, Е.Л. Певницкая, О.А. Першин, П.Г. Полежанкина, Е.С. Преображенская, Я.А. Редькин, А.Г. Резанов, А.А. Резанов, В.С. Рудовский, А.В. Сазонов, С.А. Скачков, И.С. Сметанин, А.В. Тихомирова, О.О. Толстенков, Н.Ю. Хвощевская, Е.Ю. Чекулаева, М.С. Шамин, Е.В. Шевченко, В.С. Шляховая, Р.Ф. Штарёв, Е.С. Щорс

 Наблюдатели — помощники кураторов

 Д.В. Баженов, Н.А. Бондарева, П. Борисова, П.А. Брызгалов, В.И. Булавинцев, А.В. Гришин, Т.В. Гурова, Л.Д. Думаревская, Г.И. и И.А. Ефремовы, Б.Б. и Н.Ю. Жуковы, А.Д. Иванова, И.В. Калякина, Е. Карунина, Е.К. Климачева, Н.А. Козлов, А.Н. Коновалова, В.В. Корбут, О.К. Кривощапова, И. и М. Куделины, Е.И. Кудрявцева, Я.Л. Ланцман, И.М. Малых, Н.С. Морозов, А. Мусатова, О.Н. Нестеренко, С.Н. Николаев, Н. и С. Николаевы, А.Д. Огиенко, Е.Н. Панфилова, П.Ю. Пархаев, Е.Г. Петраш, В. Постникова, С.Г. Родин, П. Савченко, Ю.П. Соколков, Н.А. Супранкова, Е.А. Тидеман, П.С. Томкович, С.Е. Черенков, Д.Г. Чернявский, Г. Шубитидзе

 Лица, чьи сообщения о птицах использованы в базе данных

 В.О. Авданин, К.В. Авилова, С.О. Адамович, А.М. Аксенов, Г. Алехов, Е. Андреева, И. Аношина, Т.И. Аполлонова, Е.А. Артемьева, О.П. Багина, С.А. Бадаев, Е. Байдина, К.А. Баранов, В.Б. Басова, А.В. Белецкая, А.Ю. Блохин, А.И. Бокова, Т.А. Борисова, О.В. Бородин, Е.В. Брагина, М.А. Братухина, С.А. Букреев, В. Булай, В.Т. Бутьев, Т.М. Вайтина, А.А. Варшавский, Т.Н. Виноградова, И.Н. Волков, С.В. Волков, О.Н. Волошина, Е.В. Вострецова, Н.Б. Всеволожская, В. Галкин, В.М. Галушин, А. Гашинский, И. Глухов, А.В. и В.А. Голубевы, А.И. Гончаров, В.А. Горбатов, Н.В. Гречаная, В.М. Гудков, Д.В. Гуркин, Д. Давыдов, Е.А. Дегальцева, В.И. Дерябин, И. Дмитриев, А.Е. Доброчаев, Н.Н. Долгова, В.Ю. Дьяконов, С.А. Дылюк, Е. и О.М. Евтушенко, И.В. Егоров, В. Ельников, Л.Г. Емельянова, В.Ю. Ермакова, В.Б. Ерохин, В.В. Жалнин, В.Н. Жихорев, В.В. Забугин, А.А. Зародов, Н.А. Заусайлов, К.В. Захаров, Г.С. и М.Г. Зобины, Е.В. Зубакина, А.Ю. Иванов, М.Н. Иванов, Т.И. Казакова, В.Н. Калякин, Е.В. Карев, А. Каспарсон, И.Л. Кауров, Ю.В. Кауфман, П.В. Квартальнов, В.В. Киселёва, М.И. Климанов, А.А. Козлов, К.В. Кондрашова, М.П. Коновалов, И.Н. Коньков, В.В. Корбут, Э.И. Коренберг, А. Корсун, Д.В. Коротков, А.К. Костин, Ю.В. Котюков, М. Кошев, С.С. Краснов, Е.Д. Краснова, О.С. Кудрявцева, Н.В. Кузина, А.Б. Кузьмин, А.Г. Куприянов, П.А. Купцов, С.В. Купцов, К.В. Куранов, А.А. Курочкин, П.В. Леденев, А.П. Леонов, О.А. Леонтьева, А.А. Лисовский, В.Е. Литвин, А.С. Литвиненко, Е.М. Литвинова, Т.В. Макарова, Е.Э. Малиновская, Е.М. Малкин, Г.А. Мараева, М.В. Мардашева, К.А. Маркин, И.М. Марова, О.А. Мартьянова, М.А. Медвецкий, П.Н. Меланхолин, П. и Е. Мечниковы, Е.В. Мимонов, Р.Х. Миножетдинов, С.Ю. Митурич, К.Е. Михайлов, Н. Мичулит, А.Л. Мищенко, В.В. Морозов, Г.В. Морозова, А.Н. Москвичев, Д.В. Мухортов, Р.Р. Насибулин, Ю.А. Насимович, Г.А. Начаркин, В.А. Никулин, А.Н. Ноздрачева, Т.А. Обозова, Н.А. Овчинникова, С.А. Павлова, А.В. Павлушкин, И.В. Палько, А.А. Панютина, Г.В. Патрушева, А.В. Пахневич, К.А. Пахорукова, С.Ю. Подвинцева, Г.А. Полякова, А.Б. Поповкина, А.С. Пудовикова, Н.В. Ралдугина, Л.И. Розанова, В.В. Романов, Е.К. Ромащенко, А.Б. Ручкин, О. Сабитов, Б.Л. Самойлов, И.М. Сапетина, Т.В. Свиридова, Н.Г. Семенова, М.В. Семенцова, В. Синко, В.А. Скобеева, Н.И. Скуратов, С.Л. Смирнова, А.В. Соколов, Я.А. Соколова, Н.Д. Солдатова, А.М. Сорокин, Д. Сорокин, Д.Б. Староверов, Е. Старцева, Т.Б. Танырбергенов, А.В. Тарасов, П. Таро, А.Ю. Телицына, Н. Теракова, Е. Титова, Т.Я. Трифонова-Яковлева, С.А. Трофимов, Е.Э. Трушина, О.Л. Тунинский, В.В. Тяхт, И.И. Уколов, Г.А. Устинов, С.А. Федотова, Е.В. Филимонова, А.В. Фильчагов, С.В. Фомин, Н.А. Формозов, В.С. Фридман, М.В. Фридман, Е. Фролова, А.М. Хорошутина, Д.С. Челноков, А.В. Шариков, А.Н. Шиенок, Т.В. Шипилова, Р. Шишук, В.С. Шишкин, Н. Штраль, Е.О. Щербаков, Л.Н. Щербатых, М.Ю. Эксанова, А.И. Юрьев