Авторы отдельных наблюдений
    Атлас гнездящихся птиц европейской части России

    Авторы отдельных наблюдений

    Наблюдатели, чьи данные, в том числе из онлайн-систем регистрации птиц, использованы при составлении отчётов по квадратам: М.Ю. Абрамова, В.О. Авданин, В.П. Авдеев, А.Э. Авилов, К.В. Авилова, Е.В. Агафонова, Т.В. Адаменко, С.Г. Адамов, Д.А. Адаховский, Е.А. Акимов, М. Александров, Д.Е. Алёшин, Е.А. Алмаева, Е.И. Андреева, Ю.А. Анисимов, О.Ю. Анисимова, Р.М. Аношин, В.В. Ануфриев, А.И. Артюхов, Е.А. Ахатов, Е.В. Байдина, С.В. Бакка, М.В. Баник, Б.Г. Баранов, А.В. Бардин, С.Н. Баринов, Н.Д. Барышников, В.Н. Бачурин, Н.Н. Башкиров, Ю.Ю. Блохин, В.Б. Бойков, Н.А. Бондарева, И.М. Борисовская, О.В. Бородин, В.Г. Борщевский, В.М. Бохан, А.Е. Бринев, А.Г. Бубличенко, В.Н. Будаев, И.А. Булычева, Я.А. Бутримайте, А.Н. Быхалова, Е.С. Вавилина, Т.М. Вайтина, Е.В. Валова, А.А. Варшавский, А. Вахлаков, П.Д. Венгеров, А.Г. Весёлкин, А.А. Виноградов, Г.М. Виноградов, Н.В. Волкова, П.М. Волцит, А.Ю. Воронин, Е. Вострецова, Д.Э. Вурман, М.О. Высочин, М.С. Гаврикова, Ю.Д. Галчёнков, И.В. Ганицкий, Л.А. Гаранина, В.А. Гашек, Б.М. Георги, А.С. Глотов, В.И. Головань, З. Головко, А.В. Голубева, Е.Ю. Гольдебаева, Н.Г. Горин, Ю.И. Горяев, А.В. Грабовский, Р.О. Грибов, Д.Г. Гришанов, А.Е. Гурин, А.А. Гусева, О.Н. Давиденко, А.А. Давыденко, А.И. Давыденко, В.В. Давыденко, А.А. Давыдов, Г.В. Демидов, В.Г. Демичев, Н.С. Дидух, В.М. Добычин, А.В. Долгих, К.Ю. Домбровский, Д.С. Дорофеев, С.И. Дровнина, Г.М. Дубино, А.А. Думич-Дымов, С.А. Дылюк, Т.П. Дьяконова, Г.Ю. Евтух, Н.А. Егоркин, А.Н. Емельянова, Е.М. Емельянова, А.А Емцев., И.Н. Еременко, И.А. Ермаков, В.В. Ерошкин, М.М. Заблоцкая, Н.А. Завьялов, Л.Ф. Завьялова, М.Н. Загуменов, В.А. Зайцев, К.А. Захаренко, И.В. Зацаринный, В.А. Зубакин, Н.В. Зуева, Е.И. Зюзина, Г.А. Зяткина, А.В. Иванов, М.Н. Иванов, А.П. Иванова, Е.А. Иванова, В.А. Игуменьщев, И.А. Илларионова, М.П. Ильюх, А. Исабеков, В.П. Казаков, Ф.В. Казанский, А.А. Калинин, А.А. Калинина, Д.А. Калядина, И.В. Калякина, Ю.В. Карагичева, И.В. Карякин, Г.Н. Катанова, А.Л. Каштанов, Т.Ф. Кежеватова, Я.И. Киевский, Р.Ю. Киселёв, С.В. Киселёва, Ю.Ю. Киселёва, Г.А. Кистерный, И.С. Климов, Т.К. Ключевич, И.С. Князева, А.Н. Ковалёв, М.В. Козлова, М.П. Колоногий, Г. Колотин, Д.Б. Кольцов, Ф.П. Короленко, А.А. Коросов, Т.В. Короткий, Я. Костер, В.Г. Костин, Ю.В. Котюков, В.В. Краснобаева, Е.Н. Краснов, Ю.А. Красовский, А.В. Ксенофонтов, Л.Р. Куленова, Т.И. Кунаковская, М.М. Курбанбагамаев, А.А. Курганов, Н.А. Курочкина, В.М. Курулюк, Г.А. Лада, А.В. Ладыгин, Е.В. Лазаревич, Т. Ламерис, Е.Г. Лаппо, В.А. Лапушкин, О.Ю. Лебедева, И.П. Лебяжинская, А.О. Левашов, П.В. Леденёв, А.И. Лисеенко, А.А. Лисовский, К.Е. Литвин, Ю.Ю. Лобачев, В.В. Лупачик, А.А. Лущекина, Е.В. Лысенков, А.Г. Ляхов, А.В. Макаров, Т.В. Макарова, С.А. Малясова, Е.С. Маркелова, Н.В. Марков, А.А. Марочкин, Р.С. Мартьянов, Н.В. Мартынович, Н.Ф. Марченко, М.А. Матанов, Е.И. Матанцева, Д.И. Минкин, П.В. Миронов, К.Е. Михайлов, Г.Ю. Михайлюк, Д.Г. Михайлюк, Т.В. Мищенко, А.А. Могильнер, В.А. Моисейкин, Ю.С. Монова, Н.С. Морозов, Л.Н. Москалик, И.П. Назаров, И.С. Найданов, В.П. Нацентов, Г.А. Начаркин, С.А. Невский, Е.В. Недожогина, Э.А. Нечаев, Т.А. Нечаева, М.С. Никифоров, В.И. Николаев, М.Е. Никонорова, О.В. Новиков, А.Н. Ноздрачёва, А.Д. Нумеров, Н.Ю. Обухова, С.В. Оглоткин, В.В. Орлов, Я.С. Осканов, Н.В. Остапова, В. Павленко, С.В. Павлов, А. Паженков, П.Ю. Пархаев, Е.Л. Певницкая, С.А. Петров, А.Е. Петропавловский, Ю.В. Плеханова, Р.В. Плотников, С.Ю. Подвинцева, Т.А. Подоскина, В.М. Подсохин, И.Г. Покровский, Е.В. Поликаркина, А.А. Полухин, С.Л. Попов, А.Б. Поповкина, Г.С. Потапов, А.Д. Потёмкин, Т.Ю. Приходько, А.А. Пронин, Ю.Г. Протасов, А.В. Прохоров, Л.П. Пятак, Ю.М. Романов, Д.В. Рузов, С.В. Рупасов, В.К. Рябицев, А.В. Рябов, С.Г. Саблин, С.Н. Савкин, Е.Ю. Саленко, Б.Л. Самойлов, С.В. Самсонов, С.Ф. Сапельников, В.Г. Саськов, С.И. Седлецкая, Г. Селин, А.В. Семёнов, В.П. Семёнов, С.Ю. Серебрякова, А.В. Сесин, А.И. Сидорка, М.К. Сидорова, В.П. Синицын, В.А. Ситникова, Е.Ф. Ситникова, Я.А. Слащинина, И.С. Сметанин, П.А. Смирнов, М.В. Соколовская, А.М. Сорокин, М.И. Сосновщенко, Е.А. Стулова, А.В. Сурков, Т.А. Суслова, Н.С. Суханова, Е.Е. Сыроечковский, К.В. Танаев, А.В. Тараканова, А.В. Тарасов, Е.М. Тарасова, Г.С. Теленков, В.В. Теплов, Е.А. Тидеман, М.К. Тимошенко (Адамович), Н.Н. Тимошенко, Н.А. Тиунов, А.В. Тихомиров, А.В. Тихомирова, И.П. Торгачкин, А.В. Трофимова, Е.С. Турок, С.А. Уваров, Р. Уразалиев, К.В. Успенский, А.Е. Фадеева, С.Е. Федотова, Н.Ю. Федулеева, С.Ю. Фокин, А.А. Харьков, А.Н. Химин, С.А. Хохрякова, И.М. Храмков, А.Б. Хубиев, В.В. Худяков, Г.Н. Царёв, А. Цветков, В.И. Чаплыгин, С.Е. Черенков, М.Г. Чуркин, И.П. Чухарева, С.В. Шадрунов, М.С. Шамин, К.Ю. Шамина, А.П. Шаповал, В.Ю. Шахназарова, М.М. Шашкин, М.В. Шведко, Е.В. Швыдун, К.А. Шилов, Е.М. Шишкина, Н.М. Шкрыгунов, А.П. Шохин, В.В. Штында, П. Шуков, А.Н. Шумик, В. Юсупов, Н.Н. Якушев, А. Ясько, B. Brenneis, D. Burgas, L. Corriveau, J. Dunn, H. Eriksson, A. Forsten, H. Hölttä, H. Huhtinen, P. Humphrey, B. Jahnke, J. Kamp, H. Karimaa, M. Keskitalo, S. Klasan, E. Kluen, A. Koeltzsch, J. Kontiokorpi, V. Kubelka, T. Laeser, T. Laine, J. Laitasalo, G. Leavens, A. Lehikoinen, P. Lehikoinen, A. Lindholm, R. Lindroos, M. Lötjönen, R. Martin, K. Meller, M. Murkka, S. Neggazi, S. Ozbenian, L. Pelikan, T. Roller, Y. Scott, M. Spiess, K. Steele, S. Steinman, S. Stitely, C. Strode, J. Thierry, R. Väisänen, K. Välimäki, W. Velmala, J. Vlček, B. Weldon, K. Whitting, I. Wilson, K. Zyskowski